Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa biegnie z nami! Szykujcie się!