Zapisy do biegów dla najmłodszych odbędą się w dniu zawodów w wyznaczonym miejscu. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci proszeni będą o wypełnienie oświadczenia, które dostępne będzie także w biurze zawodów. Możecie Państwo także wcześniej wypełnić zamieszczony na stronie druk i przekazać w biurze zawodów w celu nadania numeru startowego.

Przypominamy, że zmianie ulega dystans dla kategorii wiekowej 14-15 lat, który będzie wynosił 1000 m:

Organizator przewiduje limit startujących w biegach dla dzieci: 150 osób.

Zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIOWA