regulamin

 

I  CEL

 1. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
 2. Propagowanie aktywnej, ekologicznej turystyki.

II ORGANIZATORZY

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach – organizator
 • UKL „Ósemka” Police – współorganizator
 • Ośrodek Lekkiej Atletyki w Szczecinie – współorganizator
 • Radny Rady Miejskiej w Policach Artur Echaust – współorganizator

III TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w niedzielę 29 lipca 2018 r.

Rozpoczęcie biegów dla dzieci godz. 10:00

Rozpoczęcie marszu  Nordic Walking godz. 11:00

Rozpoczęcie biegu głównego godz. 12:30.

Start i Meta: Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży ul. Spacerowa 15

Trasa i rodzaj nawierzchni: bieg przełajowy obejmujący chodniki, ulice, ścieżki leśne.

IV POMIAR CZASU

Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma Sport-Time za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację

V  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Internetowy system zgłoszeń aktywny będzie do 23.07 (poniedziałek) do godz. 23:00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy  dostępny na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty) do dnia 23.07 (poniedziałek) do godz. 23:00.
 3. Do startu w biegu głównym oraz Nordic Walking dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli
  18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów i zweryfikowani w biurze zawodów.
 4. W przypadku wolnych miejsc startowych organizator dopuszcza zgłoszenie zawodników oraz dokonanie opłaty startowej w dniu imprezy w biurze zawodów.
 5. Zgłoszenia dzieci i młodzieży przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów. W biegach młodzieżowych obowiązują karty startowe, na których zawodnik wpisuje imię, nazwisko, rocznik.
 6. Osoby urodzone w 2003 i później nie dokonują rejestracji elektronicznej.
 7. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi odebrać pakiet osobiście.
 8. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 10. Limit startujących: 600 osób (uczestnicy Nordic Walking oraz biegu Neptuna).
 11. Limit startujących w biegach dzieci i młodzieży: 150 osób.
 12. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie:

- 27 lipca (piątek) w godz. 10.00-17.00. na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97;

- 28 lipca (sobota) w godz. 10.00-13.00 w hali Netto Arena;

- w dniu zawodów 29 lipca (niedziela) w biurze zawodów od godz. 8.00 do 10.00.

VI OPŁATA STARTOWA

 1. Płatna przelewem na konto OSiR nr: 54 1240 3927 1111 0010 7299 8558 (w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, którego opłata dotyczy).
 2. Opłata startowa

- 40 zł - płatna do 17 lipca;

- 50 zł – od 17 lipca do 23 lipca oraz w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc.

 1. Za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora.
 2. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy urodzeni w 1953 roku i wcześniej, dzieci urodzone w 2003 i później oraz osoby zaproszone przez organizatora.

VII PROGRAM ZAWODÓW

 • godz.   8.00 - 10.00 uruchomienie biura zawodów
 • godz. 10.00 - 10.45 biegi dla dzieci
 • godz. 10.45 - 11.00 rozgrzewka dla uczestników marszu rekreacyjnego Nordic Walking
 • godz. 11.00 - 12.30 marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km
 • godz. 12.15 – 12.30 rozgrzewka dla uczestników Biegu Głównego
 • godz. 12.30 - Bieg Główny - 5 km
 • godz. 13.30 - CHALLENGE RUN - „Bieg syren i trytonów” w głąb Zalewu Szczecińskiego (ok. 100 m)
 • godz. 14.30 - Dekoracja i wręczanie nagród

VIII KATEGORIE WIEKOWE

BIEG GŁÓWNY

 1. Open.
 2. Kobiety K 16-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, M 60 i starsze.
 3. Mężczyźni M 16-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60 i starsi.
 4. Open K,M - Najszybszy mieszkaniec Trzebieży.

MARSZ REKREACYJNY NORDIC WALKING

Marsz Nordic Walking jest marszem rekreacyjnym. Nie przewiduje się kategorii wiekowych.

BIEGI „DZIECI NEPTUNA”

Dzieci:

- Dziewczynki w wieku 6-10 lat (dystans 400 m)

- Chłopcy w wieku 6-10 lat (dystans 400 m)

- Dziewczynki w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)

- Chłopcy w wieku 11-13 lat (dystans 1 km)

- Dziewczynki w wieku 14-15 (dystans 1 km)

- Chłopcy w wieku 14-15 (dystans 1 km)

IX NAGRODY

Bieg Główny - 5 km:

- wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;

-  Open (kobiety, mężczyźni), kobiety, mężczyźni kategorie wiekowe, OPEN najszybszy mieszkaniec Trzebieży: miejsca I – III – puchar, nagroda rzeczowa;

Marsz rekreacyjny Nordic Walking - 5 km:

- wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy;

-  organizator przewiduje uhonorowanie trzech pierwszych miejsc wśród kobiet i mężczyzn pucharami  za wzięcie udziału w marszu oraz nagrodami rzeczowymi;

Biegi dla dzieci i młodzieży:

-  dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych: I-III – puchar, nagroda rzeczowa;

-  każdy uczestnik otrzyma upominek.

X SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach wpisowego wszyscy dorośli uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, sportowy upominek, posiłek, wodę.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz biegnących ze zwierzętami, wózkami dziecięcymi.
 4. W trakcie zawodów funkcjonować będzie „Miasteczko Lekkoatletyka dla każdego!”, w którym najmłodsi będą mogli zapoznać się z różnymi konkurencjami lekkoatletycznymi przedstawionymi
  w formie zabawowej prowadzonymi przez członków Ośrodka Lekkiej Atletyki w Szczecinie oraz lekkoatletów Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Ósemka Police.
 5. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji przez organizatora oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników biegu.
 7. Zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy w tym zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 8. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 9. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym.
 10. Kontakt z organizatorem:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 91 317 54 79